červen 2022

ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PRÁCE - podrobnosti v úkolníčku

14. 6. Matematika

15. 6. Český jazyk

-------------------------------------

23. 6. Pedagogická rada

22. - 24. 6. Odevzdání čistých, zalepených učebnic, úklid třídy

27. - 29. 6. Třídní výlet (podrobnosti budou včas sděleny)

30. 6. Předání vysvědčení, ukončení školního roku