KVĚTEN 2020

 

 

 

Milí rodiče,

prosím vás, učivo, které s dětmi budu probírat vám budu pravidelně nechávat ve vestibulu školy (modré desky). Zde budou uloženy pracovní listy, cvičení a vše,co jsme s dětmi ve škole probíraly. Vyzvedávejte si to prosím, v rámci možností pravidelně, ať děti nejsou pozadu. Mají to nadepsané svým jménem. Děkuji za spolupráci:)

 

 

Milé děti,milí rodiče, předkládám učivo na poslední týden:)

Obecně:

ČJ- učebnice-175-179- přečíst + ústně udělat zadáná cvičení, PS str. 58-60

AJ-opakovat slovní zásobu, časování sloves-CAN, HAVE, TO BE

PŘ-učebnice str.86-89, PS str.50+51

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

 

PROMYSLETE, PROSÍM, A NAPIŠTE MI NA EMAIL p Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , mobilní telefon nebo do WhatsApp skupiny VAŠE ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ, ZDA VAŠE DÍTĚ NASTOUPÍ 25. 5. 2020 DO ŠKOLY

 

A ZDA VYUŽIJETE ODPOLEDNÍ DRUŽINU.

 

POKUD UVAŽUJETE O ÚČASTI VAŠEHO DÍTĚTE VE ŠKOLE,

 

JE POTŘEBA NEJPOZDĚJI DO 18. 5. 2020 ODEVZDAT VYPLNĚNÉ "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ",

 

KTERÉ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY V SEKCI "DOKUMENTY" (dole)

 

A VHODIT DO SCHRÁNKY VE ŠKOLE

 

 OFICIÁLNÍ INFORMACE O OBNOVENÍ ŠKOLNÍHO PROVOZU OD 25. 5. 2020

 

NAJDETE V SEKCI "DOKUMENTY".

 

MATEMATIKA

JEDNOTKY OBJEMU (podle uč. 84), PS 15/7, 8, 9

ČÍSLO MILION, POČÍTÁME S MILIONEM (podle uč. 87 - 89)

PS 16 celé, 17 celé

VLASTIVĚDA UČ 36 pročíst, opakování str. 37 vypracovat na papír skup. 2,3 (Hus, Žižka)

VL-PS 23

 

Obecně:

AJ-PS str.62/1 +  63/4,6- pracovat s učebnicí stejné strany, časování slovesa TO BE, HAVE, předložky, slovní zásobu.

PŘ-uč.str.82-85 + PS str.49/12,14

ČJ-uč.170-174- přečíst + ústně udělat cvičení, PS str.56-57

Jednotlivě:

 

Pondělí 11.5.2020

AJ-PS str.62/1 + opakovat slovní zásobu

 

ČJ-uč.str.170-přečíst + ústně udělat cvičení,PS str.56/7,8

Úterý 12.5.2020

AJ-PS str.63/4 + opakovat slovní zásobu a časování slovesa TO BE

ČJ- uč. str.171-přečíst + ústně+ udělat cvičení + PS 56/9,10

Středa 13.5.2020

AJ - PS 63/6 + opakovat slovní zásobu a časování slovesa HAVE

ČJ- uč.str.172 + PS str.57/11-první část

Čtvrtek 14.5.2020

PŘ-uč.str.82-85 + PS str.49/12,14

ČJ-přečíst uč.str.173 + ústně udělat cvičení

 

Pátek 15.5.2020

ČJ-přečíst + ústně udělat cvičení str.174

 

AJ-opakovat časování slovesa TO BE, HAVE, předložky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hezký den milé děti a rodiče, předkládám učivo na další týden:)

Chtěla bych vás, milí rodiče požádat o vyjádření, zda Vaše dítko nastoupí do školy v termínu od 25.5. Prosím, pište mi na telefon, do naší WhatsApp skupiny nebo email. 

 

MATEMATIKA - PS

JEDNOTKY DÉLKY - pracujte podle učebnice 82 (Zopakuj si:)

PO - 13/1,3,5     ÚT - 13/6,7,8

JEDNOTKY HMOTNOSTI - učebnice 83

ST - 14/1,2,4,5    ČT - 14/6,7,8      PÁ - 15/1,2,5 (UČ 85)

PŘEVODY JEDNOTEK BUDEME ZNOVU PODROBNĚ PROCVIČOVAT V 5. ROČNÍKU

-------------------------------------------

VLUČ 34 - 35    VLPS 22

------------------------------------------    

 

Obecně:

AJ-DÚ-PS str.60/1,2,3 + 4 nutno pracovat s učebnicí a textem

ČJ-DÚ uč.str.165-169,PS str.53-55

PŘ uč.str.78-80+ PS str-47-vyhledat v učebnici,48/9,11

Jednotlivě:

Pondělí 4.5.2020

ČJ-uč.str.165,PS str.53 + AJ-PS str.60/1,2

Úterý  5.5.2020

ČJ-uč.str.166 přečíst + ústně udělat cvičení +PS str.54

AJ-PS-str.60/3, stále opakovat již probranou slovní zásobu

Středa-6.5.2020

ČJ-uč.str.167 přečíst + ústně udělat cvičení+ PS str.55

AJ-PS str.60/4-nutno pracovat s učebnicí

Čtvrtek 7.5.2020

ČJ-uč.str.168,169 přečíst + ústně udělat cvičení

PŘ uč.str.78-80+ PS str-47-vyhledat v učebnici,48/9,11

 

MATEMATIKA - 9/1abde (c nepočítat - ještě neumíme, chyba tisku)

                        9/2,3,5,6,7 (4 dobrovolně)

                       10/1,2,3,5 (4 dobrovolně)

                       11/celé

                       12/1,2a (2b+3 dobrovolně),4,5

---------------------------------------------------------

VL-UČ 32 přečíst, odpovědět na otázky 1 - 6, stručně napsat na papír a uschovat

VL-PS 20

 

Pátek je státní svátek, tak si odpočiňte a užijte si prodloužený víkend:)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milí rodiče, milé děti,

zde je další část úkolů na následující týden. Přeji vám hodně zdaru, sil a vydržte, snad se již brzy shledáme:)

Jsem stále na telefonu, kdyby jste někdo něco potřebovali:)

Obecně:

ČJ-uč.str.161-164-přečíst + ústně udělat cvičení + PS str.50-52

AJ-učit slovní zásobu +PS str.58 + 59/4,6

PŘ-75-77 v učebnici přečíst + obrázky + PS str.46/5,6, 47

Jednotlivě:

Pondělí 27.4.2020

ČJ-přečíst učebnice str.161+ udělat ústně cvičení na stránce, PS str.50

AJ-opakovat slovní zásobu, PS str.58/1,2

Úterý 28.4.2020

ČJ- učebnice str.162-přečíst + udělat ústně cvičení, PS str.51

AJ-PS str.58/3

Středa 29.4.2020 52

ČJ učebnice str.163 přečíst + ústně udělat cvičení, PS str.52

AJ-PS str.59/4

Čtvrtek 30.4.2020

ČJ-učebnice přečíst str.164 + udělat ústně cvičení

PŘ -75-77 v učebnici přečíst + obrázky + PS str.46/5,6, 47

Pátek 1.5. máte volno:)

 

MATEMATIKA - v následujících dnech si v pracovním sešitě č. 2 postupně

                        vše naučené procvičíme:

                        každý den zkus alespoň jednu stranu:

                        PS - 3, 4, 7, 8

-------------------------------------------------

VL-UČ 30 - 31,    VL-PS 21

------------------------------------------------

 

 

 

 

Milí rodiče, milé děti, zde je učivo na další týden:)

  VL-UČ 28 Lucemburkové II. část

          29/a,b - opakování - pokus se odpovědět na 4 otázky a napiš na papír:

                     1. skupina = 1. otázka (papír si schovej pro kontrolu)

                     překresli osu a doplň podle zadání...

VL-PS 19

-----------------------------------------

M - geometrie - opakování

      a) připomeň si rýsování rovnoběžek UČ 110/3,4 a kolmic 116/1, 117/5

          (nápověda - symbol rovnoběžnosti jsou dvě svislé čárky II)

      b) rýsování kružnic 115/1,2,3

      c) konstrukce čtverce a obdélníku 123/1,2

         (nezapomeň tužkou NAKRESLIT náčrt s rozměry stran a konstrukci NARÝSUJ)

         PAPÍRY (SEŠIT) SI SCHOVEJ PRO KONTROLU...

 Vážení rodiče, dostavte se, prosím, do školy pro pracovní sešit č. 2.

 v pracovní dny mezi 9.00 - 12.00. Příští týden v něm začneme opakovat...děkuji 

Obecně:   

PŘ-uč.str.72 + 73 přečíst. PS 44 + 45

AJ-učit slovíčka, opakovat předložky, PS 56/1,2,3

ČJ-uč.str.157-odpovědi na otázky písemně do domácího sešitu, přečíst stranu 158-160

PS-46-49

Jednotlivě:

Pondělí 20.4.

ČJ uč.str.157-napsat do DS odpovědi na otázky,PS str.46

AJ- zopakovat předložky + slovní zásobu z jednotlivých lekcí, trénujte na Krále:)

Úterý 21.4.

ČJ-uč.str.přečíst str.158 + udělat cvičení na stránce ústně

PS str.47

AJ-PS str.56/1 + naučit slovní zásobu

Středa 22.4.

ČJ.uč.str.159.přečíst+ udělat na stránce ústně cvičení

PS str.48

Čtvrtek 23.4.

ČJ-uč.str. 160 přečíst + ústně udělat odpovědi

PS str.48/3+ 49/1

PŘ-uč.str.72 + 73 přečíst. PS 44 + 45

Pátek 24.4.

ČJ-opakovat podmět a přísudek-říkat si věty, říct si, co je podmět a co přísudek

Příklad. Kočka štěkala na psa. = vždy 1.otázka=Co dělal/a? Odpověď: štěkala=PŘÍSUDEK

                                                                 2.otázka= Kdo? Co? štěkala?Odpověď KOČKA=PODMĚT

PS str.49/2

AJ-PS str.56/2,3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně :

 

AJ- napsat + naučit slovní zásobu 27.lekce

ČJ- učebnice str.150-153, PS  43-45

PŘ-přečíst stranu 70+71 v učebnici,PS 42/15,17 + 43/18

Jednotlivě:

Úterý  14.4. 

ČJ-uč.str.150, PS str.43/8,9,10

AJ-napsat polovinu slovíček v učebnici str.56

Středa 15.4.

ČJ-uč.str.151 přečíst + udělat cvičení,PS str.43/11,12+ 44/13

AJ-napsat druhou polovinu slovíček učebnice str.57

Čtvrtek 16.4.

ČJ-učebnice  str.152, PS str.44/14,15,16

PŘ-přečíst v učebnici str.70+71, PS str.42/15,17 + 43/18

Pátek 17.4.

ČJ-učebnice str.153,PS str.45

AJ-učit slovíčka z 27.lekce

Držím vám palce, snad se brzy shledáme:)

-------------------------------------------------

 VL-UČ 25, 26, 27 (Lucemburkové I. část)

 VL-PS 18

pokud máte možnost, prohlédněte si na portále YOUTUBE

"Dějiny udatného národa českého" (díly, které se vážou k tomuto tématu)

----------------------

M-UČ - 85, 86, 87

----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče, milé děti, zde je učivo na další týden:

6.4. ČJ- uč. str. 145, PS str. 40

       AJ-opakovat slovní zasobu 1.-3.lekce

7.4. ČJ- uč.str. 146, PS str.41

       AJ- opakovat slovní zásobu 4.-6.lekce

8.4. ČJ-uč.str.147, PS str.polovina strany 42

       AJ- opakovat slovní zásobu 7.-9.lekce

9.4. ČJ- uč.str. 148, PS str. 42-druhá polovina strany

       PŘ- uč.přečíst 68+69

10.4. ČJ- uč.str. 149

         PŘ- PS-39/7,9 + 40 + 41/12, 13

Obecně:

 ČJ-UČ 145 - 149

ČJ-PS 40 - 42

--------------------

AJ - opakovat slovíčka do lekce 26

-------------------

PŘ-UČ 68 - 69

PŘ-PS 39/7,9 + 40 + 41/12, 13

------------------

M-UČ 82, 83, 84 - opakování - převody jednotek

-----------------

VL-UČ 21 - 23

VL-PS 16 - 17

S paní asistentkou vám milí rodiče a milé děti přejeme příjemné prožití velikonočních svátků, i když letos v jiném duchu. Už se na vás moc těšíme:)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milí rodiče, milé děti,

předkládám obsah učiva na následující týden. Vezměte v úvahu prosím, že hodina ve škole trvá 45 minut. Vzhledem k tomu, že jste již ve čtvrtém ročníku, máte 26 hodin týdně ( z toho 6 hodin jsou výchovy TV, VV, PČ, HV). Tudíž 20 hodin výuky hlavních předmětů po 45 minutách.

 

Pondělí 30.3.-ČJ uč.str. 133,134 pročíst a ústně udělat cvičení. PS-36.
AJ-napsat půl slovíček z učebnice str.54.
 

 

Úterý-31.3. ČJ-uč.str.135,136 ústně cvičení, číst nahlas +PS str.37,38/4.
PŘ- uč.66,67.68. přečíst nahlas+PS str.36
 

 

Středa-1.4.ČJ-uč.str.137+138 ústně cvičení+ PS  38/5,6, 7.
AJ-dopsat slovíčka uč.str.55,PS 54/1,2. 
 

 

Čtvrtek-2.4.ČJ-uč.str.139,140,141+PS str.39,40/5,6.
PŘ-uč.str.63,64 přečíst nahlas.PS str.37,38/6.
 

 

Pátek-3.4.-ČJ-uč.str.142,143,144+PS str.40/7,8,9+41.
AJ-PS 55/4+52/1,2. 

Obecně:

PŘ -uč. do strany 68-přečíst.

      PS-do strany 38

ČJ-PS- do strany 41, prosím barevně str.41-1.osoba JÁ =ČERVENĚ

                                                              2.osoba TY= ORANŽOVĚ

                                                              3.osoba  ON= MODŘE

                                                                           ONA = RŮŽOVĚ

                                                                           ONO= ŽLUTĚ

                                                                              MY= HNĚDĚ

                                                                              VY= ZELENĚ

                                                                             ONI= ŠEDOU

TYTO BARVY PROSÍM POUŽÍVAT A ZAFIXOVAT.

učebnice pročíst a udělat slovně cvičení 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144. Berte to místo čtení- ať čtou nahlas a máme spojené dvě věci v jedné. To samé i přírodověda. Do papíru na čtení mi to normálně napište :)

AJ-napsat slovíčka do 26.lekce, PS-52/1,2  +  53/4   +  54/1,2   +   55/4

VLUČ - str. 16. - 19

VLPS - str. 14. - 15

Pro lepší představu doporučuji sledovat na portále youtube velmi pěkně zpracované díly seriálu

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA

-----------------------------------------------------

MATEMATIKA str. 76 - 81 (vztahy mezi čísly, slovní úlohy)

---------------------------------------------------

 
BŘEZEN 2020

Milí rodiče, vzhledem k uzavření školy z nařízení vlády píši úkoly, které je potřeba udělat:)

Všechny děti, které byly 10.3.2020 ve škole mají poznamenáno a chybějící obdrželi zprávu, ale pro jistotu..

Pro žáky prvního stupně základních škol lze využít portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

 Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

 Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

AJ- napsat slovíčka do 25.lekce

PŘ- do strany 62- přečíst v učebnici

PŘ- PS- do strany 35

ČJ- PS-  34,35,36,37

učebnice pročíst str.117,118,119,120,121,122,123,124

VL- PS - vše do str. 13

VL- UČ - vše do str. 15

M-UČ -  str. 68 - 75 (římské číslice, pís. násobení dvojcif. činitelem)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AJ-napsat slovíčka do slovníčku do 23.lekce

ČJ- do domácího sešitu napsat vždy datum a pod to zadání

11.března- uč.str.112/4a) + b)

13.března- uč.str.114/5a

16.března uč.str.116/9a-vypsat pouze do sloupců- rod střední

MĚSTO       MOŘE     KUŘE   STAVENÍ

rod ženský

ŽENA          RŮŽE      PÍSEŇ      KOST

ČJ-PS 21/1,2 + 22/3,4  = 11.3.

         23/5,6   = 12.3.

         24/7,8,9  = 13.3.

         25/1 + 26/4  + 27/7,8,10 =16.3.

         29/2 + 30/3  = 18.3.

         31/5,6,7   = 19.3.

         32/4  + 34/3   = 20.3.

         39/1 + 40/7  + 52/3  = 23.3.

Děkuji všem za spolupráci a mějte s dětmi trpělivost, není to snadné učivo:)

5.3. sférické kino 3D- výběr 65,-Kč

Nic jiného nás nečeká. Vše v obecných informacích:)

 

 

Únor 2020

4.2.2020 Divadlo Ranec- výběr 50,-Kč

6.2.2020 Přebor ve šplhu- soutěž v Chodově-informace vybraným v deníčku

10.2.2020 bruslení v Nejdku- výběr 70,-Kč, nebruslící knihovna Chodov

18.2.-21.2.2020 Ozdravný pobyt s lyžováním- Boží Dar

20.2.2020 přebory ZŠ v přeskoku přes švihadlo

24.2.-1.3.2020 jarní prázdniny

 

 

LEDEN 2020

nástup do školy v pondělí  6.1.2020

13.1.2020 Výcvik bruslení v Nejdku, nebruslící zůstávají normálně ve škole

14.1.2020-pololetní písemná práce z Českého jazyka

15.1.2020 Den otevřených dveří, jste srdečně zváni a těšíme se na vás.

16.1.2020-pololetní písemná práce z přírodovědy

17.1.2020-pololetní písemná práce z Anglického jazyka

23.1.2020 pedagogická rada, uzavření klasifikace

30.1.2020 Předávání pololetního vysvědčení. Výuka normálně dle rozvrhu:)

31.1.2020 Pololetní prázdniny

 

 

 

Prosinec 2019

5.12. Mikulášská nadílka

10.12. výcvik bruslení, nebruslící zůstávají ve škole. ODPOLEDNÍ VÝUKA ZŮSTÁVÁ!!!

19.12. vánoční besídka ve třídě od 18 hodin, od 19:30 spaní ve škole

20.12. třídní besídka, výuka do 11:40

23.12. zpívání u vanočního stromečku od 18:00

NÁSTUP DO ŠKOLY 6.1.2020:) s paní asistentkou se na vás moc těšíme na vánoční besídce a kdybychom se s někým náhodou neviděly, tak přejeme krásné Vánoce plné pohody a splněných přání. Do nového roku hlavně zdravíčko a s těmi vašimi, našimi ratolestmi pevné nervy:)

 

LISTOPAD 2019

1.11.- ředitelské volno

15.11. -čtvrtletní písemná práce z Anglického jazyka-podrobnosti a informace vždy v deníčku

18.11.-čtvrletní písemná práce z Vlastivědy

19.11.- čtvrtletní písemná práce z Matematiky

20.11.-čtvrtletní písemná práce z Českého jazyka

21.11.-čtvrtletní písemná práce z Přírodovědy

25.11.-pedagogická rada

26.11. třídní schůzky od 15:00. Prosím rodiče, přijďte, potřebuji s vámi probrat důležité věci. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, dejte vědět a domluvíme se na individuální konzultaci:) Děkuji za spolupráci:) 


 

Říjen 2019

Každý pátek probíhá plavecký výcvik v Sokolově. Prosím rodiče, dávejte dětem teplé oblečení a čepice. :)

Celoškolní výlet CIBULKA- 8.10.- sraz v 7:40 před školou, odjezd v 8:00, návrat ve 14:30. Družinové děti normálně odvedu do ŠD.

V týdnu od 28.10.- 1.11.2019 jsou podzimní prázdniny spojené s ředitelským volnem a státním svátkem. Užívejte a odpočívejte :) 


 Září 2019

Začátek školního roku 2019/2020 připadá na pondělí 2. 9. 2019.

Milí rodiče, milí žáci, vítám vás již ve 4.ročníku :)

Moc jsme se na vás s paní asistentkou těšily !!!

V pondělí 2.9. jsme ve škole do 8:45.

V úterý a ve středu do 10:45.

Ve čtvrtek a v pátek do 11:40 a výuka bude probíhat již podle rozvrhu.

Rozpis zájmové činnosti prosím odevzdat nejpozději do pátku 6.9.

V pátek 13.9. jedeme na první plavání, které bude místo tělesné výchovy pokračovat až do března 2020. Prosím o souhlasy rodičů do pondělí 9.9. Na plavání budeme jezdit každý pátek.

14.9. bude v obci Hornický den- tanečnice prosím o vystoupení dle pokynů v deníčku.