Květen 2020

Poslední aktualizace 21. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti, vkládáme informace ohledně příštího týdne:

Děti, které jdou do školy, si vezmou vše potřebné na ČJ, M, AJ, VL, PŘ + ŽK, penál, úkolníček, svačinu s pitím, připomínám i 2 roušky (1 na sobě a 1 náhradní v pytlíčku), přezůvky by měly být ve škole. Učení zůstane ve škole, s výjimkou domácího úkolu. Pevný rozvrh hodin není, každý den však bude vždy ČJ a M. V pondělí ráno se před ZŠ sejdeme přesně v 7:40, poté do školy vstoupíme celá naše skupina zcela samostatně. Děti si vyzvednu buď já nebo paní asistentka. Ve škole budou děti poučeny o chování a hygienických opatřeních. Vyučování končí vždy v 11:40 každý den. Vypracovanou "domácí" práci si budeme kontrolovat průběžně.

Děti, které nejdou do školy, mají příští týden k dispozici všechen čas k doplňování a vypracování učiva a úkolů dosud zadaných. Jestliže potřebujete zadanou práci z předchozích období, mohu Vám ji poslat ve "wordu" e-mailem, popř. vytisknout. Pokud děti vše stihly, opakují si. Žádám však zákonné zástupce, aby v pátek 29. 5. 2020 do 13:30 h přinesli do školy (poslali po dětech) všechnu vypracovanou práci z ČJ a M. Předpokládáme, že následující úterý (2. 6.), byste si mohli vše vyzvednout zpět. My do té doby budeme kontrolovat hotovou práci. Poté opět zveřejníme, kdy si vybereme další zadanou práci z PŘ, AJ a VL.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Přejeme spokojené dny a pevné zdraví. Na děti se moc těšíme, "domácím žáčkům" přejeme, ať se jim daří..

                                                                                                           Glosová J., Hetfleišová J.


Poslední aktualizace: 19. 5. 2020

Zdravíme Vás,

vkládáme další práci. Upozorňuji, že si budeme postupně vybírat domácí práci od všech dětí, i těch, které zůstávají doma, abychom ji zhodnotily. Ve čtvrtek 21. 5. jsem Vám ve škole k dispozici.

Přejeme příjemný týden.

 

                                                                                                           J. Glosová, J. Hetfleišová

 

Období 18. - 22. 5. 2020

 

MATEMATIKA

18. 5.   PS 27/5, 6, 7

            uč. 100 (97)/6, 7

19. 5.   uč. 148 (139)/7 + PS 27/8

            Opakovat jednotky délky, času, hmotnosti

20. 5.   uč. 148 (139)/8 + PS 27/9

            Opakovat písemné násobení, jednotky objemu

21. 5.   uč. 147 (138)/6 + PS 27/10

            Opakovat písemné sčítání a odčítání, jednotky obsahu

22. 5.   GEO - PS 53/2 c, d

            Opakování - krychle, kvádr

 

ČESKÝ JAZYK

18. 5.   uč. 182/4 + PS 40/11

            Opakování vyjmenovaných slov

19. 5.   uč. 183/5 + PS 40/12

            Opakování skloňování příd. jmen tvrdých a měkkých

20. 5.   uč. 183/6 + PS 41/16

            Opakování MĚ, MNĚ

21. 5.   Opakování sloves - čas, způsob

22. 5.   Opakování podmětu a přísudku

ČTENÍ  Libovolná četba

 

ANGLIČTINA

18. 5.   Uč. s. 158 - 159 Otázka WHAT ARE YOUR FAVOURITE ANIMALS? - JAKÁ JSOU TVÁ

           OBLÍBENÁ ZVÍŘATA? Odpověď MY FAVOURITE ANIMALS ARE … MÁ OBLÍBENÁ

           ZVÍŘATA JSOU … nebo I LIKE … MÁM RÁD/A, LÍBÍ SE MI … (doplnit název

           v množném čísle - pozor některé tvary v množném čísle přibírají - ES, např.

           FOXES /foxiz/ - LIŠKY, některé tvary se pozměňují, např. WOLVES /wulvz/ - VLCI,

           musíte si kdyžtak zjistit např. na překladači)

PS 97   Četba, překlad, užití slovesa mít - HAVE a hovorového tvaru HAVE GOT

           (poslech obou zde: https://youtu.be/DOeutyK9Pqc)

 

20. 5.   Uč. s. 160 - 161 Poslech, četba, překlad článku SUMMER - LÉTO (kontrolní překlad                                     zde: https://youtu.be/TIkwIi1f8ak)

 

22. 5.   PS 98/1, dobrovolně 99 - četba, překlad

 

PŘÍRODOVĚDA

21. 5.   OPAKOVÁNÍ - s. 76 ústně, PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POHYBU V DOPRAVĚ - s. 77 - 78

22. 5.   PRAVIDLA (dokončení) + OPAKOVÁNÍ - s. 79 - 80

 

VLASTIVĚDA

Opakování a upevňování probraného učiva

 


 

Poslední aktualizace: 10. 5. 2020

Doplnění k informacím z 5. 5. 2020:

Zákonný zástupce musí nejpozději do 18. 5. 2020 sdělit, zda jeho dítě k 25. 5. 2020 nastoupí či nenastoupí. Žáka nelze přijmout později než 25. 5. 2020. Každý zákonný zástupce před nástupem dítěte do školy odevzdá podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a „Informace o obnovení provozu ZŠ Vintířov k 25. 5. 2020“ (u tohoto dokumentu stačí podepsat poslední stránku). Oba tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY nebo si je lze osobně vyzvednout ve škole a to v každý pracovní den od 9 do 12 h. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nelze jeho dítě přijmout ke vzdělávání od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

 

Období 11. - 15. 5. 2020

MATEMATIKA

11. 5.   PS 24/14 + 23 dokončit sloupce vpravo

            uč. 94 (93)/15

12. 5.   uč. 98 (97)/25, 26

            PS 25/22

13. 5.   uč. 99 (96)/1, 2, 3

            PS 26/1, 2, 3

14. 5.   PS 26/4

            uč. 100 (97)/3, 4, 5

15. 5.   GEO uč. 145 (136)/1, 2 (3, 4 - dobrovolně - sestavit z kostek), uč. 146 (137)/1, 2

            uč. 147 (138)/3

 

ČESKÝ JAZYK

11. 5.   uč. 179/2, 3

            PS 39/10

12. 5.   uč. 179/4

            PS 38/8

13. 5.   uč. 180/5

            PS 39/9

14. 5.   uč. 180/1 + 181 tabulka + 181/2

            PS 36/3

15. 5.   uč. 182 tabulka + 181/3

            PS 35/2

SLOH   uč. 188 - 190/1, 2, 3, 4, 5

ČTENÍ  čítanka 124 - 139 + libovolná četba

 

ANGLICKÝ JAZYK

11. 5.   uč. 155/2,4 - hláskování jmen, odpovědi na otázky (poslech obou cvičení možný zde:

            https://youtu.be/LWwhweQ_xcI)

13. 5.   PS 96 - četba a překlad vět (poslech zde: https://youtu.be/-ApVbNh47_o)

           Opakování otázek s odpověďmi - jako u nás ve třídě:

            https://youtu.be/E0_2MitG5HM

15. 5.   uč. 158 - 159 - seznámení s dalšími názvy živočichů, kteří by vás mohli zajímat, zkuste si

           výslovnost podle zápisu v hranatých závorkách, zkontrolujte na google překladači

 

PŘÍRODOVĚDA

14. 5.   CHRÁNÍME SI SVÉ ZDRAVÍ - „Předcházíme nemocem a úrazům“ - s. 71 - 72 - četba

15. 5.   MIMOŘÁDNÉ PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI - s. 73 - 75 - četba

 

VLASTIVĚDA

13. a 14. 5.

Práce s mapou: Jak se měnilo území státu během válek

Pročíst si v učebnici str. 40 - 41 PRVNÍ REPUBLIKA (tematické díly Dějiny udatného národa českého)

Zjistit si a stručně zapsat několik informací o T. G. Masarykovi (viz Masarykova ulice v K. Varech)

 


 

 

Poslední aktualizace: 5. 5. 2020

 

Vážení rodiče, milé děti,

jak jste již asi slyšeli, návrat do školy je s největší pravděpodobností datován od 25. 5. 2020, není však povinný. O tom, zda dítě dorazí do školy a bude nadále docházet, rozhodují rodiče. Tímto Vás žádám, abyste mne kontaktovali (nejlépe e-mailem) ohledně informace, zda pošlete své děti od stanoveného data do školy. Jde o závazné vyjádření! Skupina, která se vytvoří (mluví se aktuálně o max. 15 žácích, každý usazen sám v lavici), by měla zůstávat neměnná, takže své rozhodnutí důkladně promyslete. Pozdější přibírání žáků nejspíš nebude možné. Pokud Vaše dítě nedorazí, jeho zameškané hodiny se nebudou započítávat, každopádně je povinností rodičů dohlížet na plnění školní práce a probraného učiva, které budeme nadále ukládat na web.

Dále žádám rodiče „družinových dětí“, aby mi sdělili, zda budou využívat odpolední ŠD, která se bude uskutečňovat v budově ZŠ ve třídě. Ranní ŠD v provozu nebude.

Děti budou muset mít ve škole na sobě roušky, které si přinesou z domova. Mají povinnost ji mít na chodbách, WC, o přestávkách či při skupinové práci, v ŠD. Při výuce si ji budou moci sundat - každý žák bude sedět samostatně v jedné lavici. O nošení roušky při výuce rozhoduje učitel, ale pokud byste si výslovně přáli, aby ji dítko mělo i při výuce, je to na Vás.

Školní jídelna pravděpodobně nebude v provozu. Další informace o nástupu do školy a jejím provozu brzy opět "vyvěsíme".

Prosím, dejte mi někdo vědět na mail, jestli fungují ty odkazy z angličtiny na youtube, moc děkuji. S paní asistentkou jsme ve škole v pondělí 4. 5. a ve středu 13. 5.

Už se na vás těšíme. Přejeme Vám příjemný zkrácený pracovní týden a prodloužený víkend.

Tř. učitelka a p. asist

 

Období 4. 5. - 7. 5. 2020

 

MATEMATIKA

4. 5.     uč. 93 (92)/7 a 94 (93)/12

            PS 23/7, 8, 9

5. 5.     PS 23/10 (2 příklady) a 23/11, vpravo oranžový sloupec - sčítání

            uč. 95 (94)/18

6. 5.     PS 24/12, 13, 15 a 23/10 (2 příklady), vpravo bílý sloupec - odečítání

7. 5.     PS 24/16 a 25/18, 20,17

            uč. 95 (94)/19

 

ČESKÝ JAZYK

Opakování - využít web Školákov, Didakta, učebnice ČJ - probrané učivo

4. 5.     uč. 175/1 - 176 a, b

            PS 35/1

5. 5.     uč. 176 tabulky, 176/2 a 177/3

6. 5.     uč. 177/4        

            PS 37/5

7. 5.     PS 37/7

            uč. 177 - 178, tabulka 179

SLOH    (do 15. 5.) uč. 188 - 190/1, 2, 3, 4, 5

ČTENÍ   (do 15. 5.) čítanka 124 - 139 + libovolná četba

 

ANGLICKÝ JAZYK

4. 5.     uč. 154/1 a PS 94/2 (poslech obou cvičení zde: https://youtu.be/Q_Hy3_OTXr4)

6. 5.     PS 95/3 - poslech z CD stopa 35, kontrola v uč. 152

            PS 95/4 (kontrolní poslech zde: https://youtu.be/BtMEOWU4LfA)

 

PŘÍRODOVĚDA

7. 5. CHRÁNÍME SI SVÉ ZDRAVÍ - s. 68 - 70 - četba

 

VLASTIVĚDA

Opakování tématu, ústně odpovědi na otázky str. 39

Zjistit si význam státního svátku 1. 5. (Stream.cz/významné dny), s nadpisem stručně a přehledně zapsat do sešitu

Zjistit si význam st. svátku 8. 5. (Stream.cz/významné dny), s nadpisem stručně a přehledně zapsat do sešitu. Za běžných okolností bývají velké tematické oslavy v Plzni. Proč? Objasni stručně písemně do sešitu.