Ředitelka školy informuje

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021 proběhne bez účasti budoucích žáků 1. ročníku - a to do 15. 4. 2020. Vyplněné tiskopisy „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a „Dotazník pro rodiče žáka k zápisu do 1. ročníku“ vhoďte, prosím, do schránky na budově základní školy.

Tiskopisy byly předány v MŠ, případně jsou k dispozici ke stažení na www.skolavintirov.cz – dokumenty.OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

S platností od 11. 3. 2020 se v celé ČR uzavírají všechny základní školy do odvolání.

Uzavřená je také ŠD.

Žádáme rodiče, aby pravidelně navštěvovali webové stránky daného ročníku - třídní učitelky tam budou pravidelně vkládat studijní materiály.

V případě dotazů k učivu kontaktujte vyučující na jejich pracovních e-mailech (viz kontakty).

Úřední hodiny ve škole jsou v každý pracovní den od 9:00 do 12:00. 

V důsledku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se upravují pravidla pro vstup osob do budovy školy:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DOPROVÁZEJÍ SVÉ DĚTI POUZE PŘED BUDOVU ŠKOLY A K JEDNÁNÍ S PEDAGOGY VYUŽÍVAJÍ VÝHRADNĚ KONZULTAČNÍCH HODIN:

  • Mgr. Kačírová Nina:  ÚTERÝ - 13:15 - 14:00
  • Mgr. Šíchová Chaloupková Simona, DiS.:  PONDĚLÍ - 12:50 - 13:35
  • Mgr. Šimková Petra:  PONDĚLÍ - 7:20 - 7:40, STŘEDA - 7:15 - 7:40
  • Mgr. Hetfleišová Jaroslava:  STŘEDA - 14: 00 - 14:45
  • Mgr. Kindlová Monika:  STŘEDA - 13:15 - 14:00
  • Ředitelka školy - úřední hodiny: DENNĚ - 7:15 - 7:45, STŘEDA - 13:00 - 14:00          V jiný čas po předchozí telefonické domluvě.

  

  

Příjemce dotace: Základní škola Vintířov, okres Sokolov

Název projektu: Zvýšení kvality výuky II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010617

 

Období realizace: 1.2.2019 - 31.1.2021

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 713.724,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Doučování

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

 

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Projektový den v ŠD