Květen 2020

Náhradní provoz ŠD v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Ranní ŠD není poskytována.

Odpolední náhradní program ŠD je realizován vždy v téže skupině a prostorách jako dopoledne (třída nebo přilehlý park školy). Oběd nebude pravděpodobně k dispozici, proto bude žák svými rodiči vybaven svačinou, která oběd nahradí. Každou skupinu bude vést jedna pedagogická pracovnice. V odpolední náhradní ŠD musí mít žák roušku po celou dobu pobytu.

Na základě výše zmíněných skutečností žádáme rodiče, aby odpolední „náhradní ŠD“ využili pouze v případě, že to je nezbytně nutné a po dobu nezbytně nutnou.

Podrobné informace  o obnovení školního provozu a "náhradní ŠD" jsou rozepsané v dokumentu „Informace o obnovení provozu ZŠ Vintířov k 25. 5. 2020", který je ke stažení v "sekci" dokumenty. 

Informace o ŠD

Vychovatelky

Mgr. Mottlová Klára

 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka 1. oddělení  (1. a 2. ročník)

Mgr. Hetfleišová Jaroslava

 •  vychovatelka 2. oddělení (3. - 5. ročník) - žáci 5. ročníku budou přijati pouze v případě, že nebude naplněn maximální počet žáků v ŠD (48 žáků)

 

Školní asistentka v ŠD - Šedivcová Šárka

 

 Provozní doba ŠD

 • 6:00  –   7:40
 • 11:40 –  15:30

Provoz ranní družiny zajišťuje každý den kromě středy Mgr. Mottlová Klára. V tento den je v ranní ŠD paní vychovatelka Mgr. Hetfleišová Jaroslava.

 Odchody dítěte ze ŠD

 • žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku
 • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem písemně informovat
 • doba pro odchody se řídí údaji v zápisním lístku
 • pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemné potvrzení od rodičů - nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát

 Platby za pobyt

 • poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc, poplatek je však vybírán:
 • 200 Kč za měsíce září až prosinec (platba nejpozději do 30. září 2019)
 • 300 Kč za měsíce leden až červen (platba nejpozději do 30. ledna 2020)
 • v případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc

  Potřeby

 • přezůvky v látkovém pytlíku (podepsané!)
 • převlečení do přírody v označené tašce (přizpůsobené aktuálnímu počasí)

 Obědy

 • placení obědů si zajišťuje zákonný zástupce individuálně v prostorách ŠJ
 • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD