Školní jídelna

Žáci a zaměstnanci ZŠ se stravují v jídelně mateřské školy.